Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy referent ds. organizacji przewozów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Tomasz Adamkiewicz zamieszkały w Gdańsku.
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Tomasz Adamkiewicz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Starszego referenta ds. organizacji przewozów w Zarządzie Komunikacji Miejskiej
w Gdyni. Posiada odpowiednie wykształcenie, znajomość sieci komunikacyjnej ZKM oraz zasad funkcjonowania gdyńskiej komunikacji miejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 05.11.2018
Data udostępnienia informacji: 05.11.2018