Nabór na stanowisko: Inspektor w Wydziale Nadzoru i Regulacji Ruchu

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA w Wydziale Nadzoru i Regulacji Ruchu
 
1.       Wymiar czasu pracy: pełen etat
2.       Główne obowiązki:
-         nadzór i regulacja ruchu pojazdów komunikacji miejskiej ,
-         kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej w zakresie realizacji umów przewozowych,
-         przyjmowanie i likwidacja zgłoszeń w sprawach awarii, kolizji, wypadków, uszkodzeń infrastruktury sieci trolejbusowej,
-         udzielanie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
-         wycofanie pojazdów komunikacji miejskiej zagrażających bezpieczeństwu .
3.       Wykształcenie: wyższe (co najmniej dwuletni staż pracy) lub średnie (co najmniej czteroletni staż pracy).
4.       Wymagania konieczne:
-         obywatelstwo polskie,
-         znajomość sieci komunikacyjnej ZKM w Gdyni,
-         dyspozycyjność,
-         dokładność, sumienność i terminowość,
-         wysoka kultura osobista,
-         nieposzlakowana opinia.
5.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-         dokumenty potwierdzające staż pracy,
-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne, przestępstwa skarbowe,
-         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji
na stanowisko Inspektora przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10,
81-244 Gdynia."
-         CV i list motywacyjny.
 
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26 listopada 2018 r. na adres:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
 
Z dopiskiem: „Oferta pracy- INSPEKTOR”
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 623-33-12
 
W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie
do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy rejestr Karny”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018