Nabór na stanowisko: Starszy referent ds. organizacji przewozów

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
poszukuje kandydatów na stanowisko:
STARSZY REFERENT DS. ORGANIZACJI PRZEWOZÓW
 
 
Wymiar czasu pracy: 0,6 etatu
Główne obowiązki:
-      tworzenie tabeli koordynacji,
-      tworzenie rozkładów jazdy,
-      przygotowywanie zmian w organizacji ruchu pojazdów transportu zbiorowego w czasie zamknięć ulic   związanych z remontem dróg,
-      przygotowywanie zmian w ofercie przewozowej związanych z imprezami masowymi.
Wykształcenie: wyższe lub średnie z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową.
Wymagania konieczne:
-      obywatelstwo polskie,
-      znajomość sieci komunikacyjnej ZKM,
-      znajomość zasad funkcjonowania gdyńskiej komunikacji miejskiej,
-      umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office,
-      wysoka kultura osobista,
-      terminowość i dokładność,
-      nieposzlakowana opinia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-      CV i list motywacyjny,
-      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
-      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
-      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Starszego referenta ds. organizacji przewozów przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy ul. Zakręt
do Oksywia 10, 81-244 Gdynia.”.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 05.10.2018 r. pod adresem:
Zarząd Komunikacji Miejskiej
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
 
z dopiskiem „Oferta pracy – STARSZY REFERENT DS. ORGANIZACJI PRZEWOZÓW”
 
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 623-33-12
 
W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji
o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 24.09.2018
Data udostępnienia informacji: 24.09.2018