Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
dotycząca danych osobowych pozyskiwanych w procesach rekrutacyjnych na wolne stanowiska pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1:

           Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni ul. płk. St. Dąbka 277. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Osoby, składające dokumenty aplikacyjne, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks  Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa  wyraźnej zgody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018