Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W REFERACIE ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO W ZDiZ W GDYNI.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W REFERACIE ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W GDYNI.

Wynik naboru:

Katarzyna FIJAŁKOWSKA - zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka udokumentowała wymagane wykształcenie, legitymuje się tytułem: mgr inżyniera Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej  i Ochrony Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska oraz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Zarządzie Dróg i Transportu  w Łodzi.
Kandydatka jest osobą komunikatywną oraz  wykazała się wiedzą merytoryczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019