Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU    ZDiZ   W GDYNI

Wynik naboru:
nie wyłoniono kandydata
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że na stanowisko podinspektora, inspektora w Dziale Inżynierii Transportu ZDiZ w Gdyni nie wyłoniono kandydata.
Postanowiono ponownie przeprowadzić nabór na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Inżynierii Transportu ZDiZ w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 03.10.2019
Data udostępnienia informacji: 03.10.2019