Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY W REFERACIE ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO W ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY W REFERACIE ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG   i ZIELENI   W GDYNI

Wynik naboru:

- Beata KULIKOWSKA  - zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka udokumentowała wymagane wykształcenie, legitymuje się tytułem: mgr inżyniera   Politechniki Gdańskiej,  Wydział Budownictwa Lądowego, w specjalności drogi i ulice oraz wymaganym doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządowych.
Kandydatka jest osobą komunikatywną oraz  wykazała się wiedzą merytoryczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 04.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.10.2019