Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W REFERACIE ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO – 1 etat.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W REFERACIE ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- Witold JĘDRZEJEWSKI  -        zamieszkały Pogórze
 
Zastosowane metody i techniki naboru:     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Witold Jędrzejewski udokumentował wymagane wykształcenie i wykazał się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Działu Dróg ZDiZ.
Kandydat biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiada bardzo dużą motywacje do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Zarządu Dróg i Zieleni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 23.01.2019
Data udostępnienia informacji: 23.01.2019