Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W SAMODZ. REF.PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ w ZDiZ w Gdyni - 1 etat


Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ w ZDiZ w Gdyni - 1 etat
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
- Justyna PAWŁOWSKA - zamieszkały w Gdańsku
 
Zastosowane metody i techniki naboru:     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- TEST
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani mgr Justyna Pawłowska posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz jest studentką studiów doktoranckich z Ekonomii Finansów i Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  
W trakcie rozmowy wykazała  się dobrą  znajomością języka angielskiego oraz posiada znajomość problematyki mobilności  oraz innych zagadnień występujących Samodzielnym Referacie Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019