Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ZDiZ w Gdyni - 1 etat.

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ZDiZ w Gdyni - 1 etat.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ZDiZ w Gdyni - 1 etat.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
-Natalia WARGACKA - zamieszkała w Gdynia
 
Zastosowane metody i techniki naboru:     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- TEST
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani mgr Natalia Wargacka ukończyła Studia Podyplomowe z Zamówień Publicznych na Uniwersytet Gdański z wynikiem bardzo dobrym oraz ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek pedagogika w specjalności: pedagogiki społecznej.                           
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną          z zakresu Zamówień Publicznych rozwiązując bezbłędnie test oraz posiada doświadczenie w pracy  w jednostce samorządu terytorialnego.
Posiada dużą motywacje do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 13.02.2019
Data udostępnienia informacji: 13.02.2019