Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA, ST. INSPEKTORA w Sam.Ref. Zieleni i Estet.Miasta w ZDiZ– 1 etatDyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA, STARSZEGO INSPEKTORA w Samodzielnym Referacie Zieleni i Estetyzacji Miasta ZDiZ w Gdyni – 1 etat.

 
Wynik naboru:
Monika IWANIAK -   zamieszkała w Rumi
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani inż. Monika Iwaniak ukończyła Politechnike Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: architektura krajobrazu w specjalności kształtowanie terenów zieleni. 
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej   wykazała  się wiedzą merytoryczną oraz znajomością statutowych zadań  Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. 
Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiada bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2019 12:12 Dodanie informacji Elektra Rosopoulos