Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA w ZDiZ w Gdyni - 1 etat.


Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA w ZDiZ w Gdyni - 1 etat
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- Robert GROMALA - zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- TEST
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat udokumentował wymagane wykształcenie oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. W trakcie studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek historia w zakresie archiwistyki nabył wymaganą wiedzę na stanowisku podinspektora  w Samodzielnym Referacie Strefy Płatnego Parkowania. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.
Kandydat jest osobą komunikatywną i wykazał się wiedzą merytoryczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 01.03.2019
Data udostępnienia informacji: 01.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2019 13:22 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos