Informacja o zakończonym naborze na stanowisko PODINSPEKTORA/ INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU ZDiZ w Gdyni

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko PODINSPEKTORA/ INSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu. 
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
 
- nie wyłoniono kandydata
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że na stanowisko podinspektora/ inspektora w Dziale Inżynierii Transportu nie wyłoniono Kandydatwa.
Postanowiono ponownie przeprowadzic nabór na stanowisko: podinspektoa/ inspektora w Dziale Inżynierii Transportu ZDiZ w Gdyni.
Na tym zakończono prace Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 22.07.2019
Data udostępnienia informacji: 22.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2019 10:41 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos