Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Referenta, Podinspektora w Dziale Inżynierii Transportu

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko Referenta, Podinspektora w Dziale Inżynierii Transportu – Referat Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
 
Mateusz TOLOCH – zamieszkały w Gdańsku
Dawid SIKORA – zamieszkały w Wejherowie
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan inż. Mateusz Toloch ukończył Politechnikę Śląską, Wydział Inżynierii Transportu, kierunek transport z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł inż. w dniu 25 stycznia 2018r.
Pan inż. Dawid Sikora ukończył Akademię Morską w Gdyni, Wydział Nawigacji, kierunek transport z wynikiem dobrym plus w dniu 09 lutego 2018r.
Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ.
Biegle obsługują komputer, programy biurowe i specjalistyczne. Posiadają bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Działu Inżynierii Transportu.
Na tym zakończono prace Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2019 13:35 Dodanie informacji Mariola Janczak