Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: REFERENTA, PODINSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu - 1 etat.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: REFERENTA, PODINSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu - 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- nie wyłoniono kandydata
 
Zastosowane metody i techniki naboru:     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że na stanowisko: REFERENTA, PODINSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu podjęła decyzje o zakończeniu naboru bez wskazania kandydata.
Postanowiono ponownie przeprowadzić nabór.
Na tym zakończono prace Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 30.01.2019
Data udostępnienia informacji: 31.01.2019