Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: REFERENTA, PODINSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU w ZDiZ w Gdyni.

Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: REFERENTA, PODINSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU w ZDiZ w Gdyni.
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: REFERENTA, PODINSPEKTORA w Dziele Inzynierii Transportu w ZDiZ w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

 - Tomasz MARCINKOWSKI - zamieszkały w Baninie
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- TEST,
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Tomasz Marcinkowski posiada wykształcenie wyższe i uzyskał tytuł zawodowy mgr inżyniera. Ukończył Politechnikę Gdańską Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku transport, w specjalności: systemy transportowe z wynikiem bardzo dobrym.
Otrzymał najwyższą ilość punktów z testu wiedzy z zagadnień występujących przy modelowaniu transportem.
W trakcie rozmowy wykazał  się znajomością zagadnień występujących w Dziale Inżynierii Transportu ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2018 09:00 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos