Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS UTRZYMANIA DRZEWOSTANU W SAMODZIELNYM REFERACIE ZIELENI I OCZYSZCZANIA W ZDiZ.



Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS UTRZYMANIA DRZEWOSTANU W SAMODZIELNYM REFERACIE ZIELENI I OCZYSZCZANIA W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
 
- Małgorzata MALINOWSKA - zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Małgorzata Malinowska posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademie Rolniczą w Poznaniu, Wydział Leśny, kierunek: leśnictwo, legitymuje się tytułem mgr inżyniera oraz posiada doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych i administracji samorządowej.
Posiada dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Bieglee obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
 Na tym zakończono prace Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 19.07.2018
Data udostępnienia informacji: 19.07.2018