Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS WINDYKACJI - REFERAT WINDYKACJI W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM ZDiZ w Gdyni – 1 etat.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS WINDYKACJI - REFERAT WINDYKACJI W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI w Gdyni – 1 etat.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- Joanna MORACZYŃSKA   -        zamieszkała   w   Gdyni.
 
Zastosowane metody i techniki naboru      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów
- rozmowa kwalifikacyjna
- test.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Pani mgr Joanna Moraczyńska ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku: Administracja uzyskując ocenę dobrą.        Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną rozwiązując bezbłędnie test oraz posiada znajomość+ zagadnień występujących w ZDiZ.
Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiada bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Referatu Windykacji w ZDiZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2019 13:16 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos