Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: ST. INSPEKTORA, INSPEKTORA, PODINSPEKTORA W REF.EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻ. DZ. DRÓG - 1 etat

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: STARSZEGO INSPEKTORA, INSPEKTORA, PODINSPEKTORA W  REFERACIE EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH DZIAŁU DRÓG w ZDiZ w Gdyni - 1 etat
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- Anna CYRANOWSKA - zamieszkała w Lęborku
 
Zastosowane metody i techniki naboru:     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna,

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani inż. Anna Cyranowska ukończyła z wynikiem dobrym Politechnikę Gdańską, kierunek transport  i podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ.
Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiada bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019