Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: STARSZEGO INSPEKTORA, INSPEKTORA, PODINSPEKTORA, REF. EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻ. - 1 etat.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuję  o zakończonym naborze na stanowisko: STARSZEGO ONSPEKTORA, INSPEKTORA, PODINSPEKTORA, REFERATU EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH DZIAŁU DRÓG ZDiZ - 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- nie wyłoniono kandydata
 
Zastosowane metody i techniki naboru:     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że na stanowisko: STRASZEGO INSPEKTORA, INSPEKTORA, PODINSPEKTORA w Referacie Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich  podjęła decyzje o zakończeniu naboru bez wskazania kandydata.
Postanowiono ponownie przeprowadzić nabór.

  • Na tym zakończono prace Komisji Konkursowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 31.01.2019
Data udostępnienia informacji: 31.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2019 09:44 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
06.02.2019 09:44 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos