Informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE DS WÓD OPADOWYCH W ZDiZ W GDYNI.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE DS WÓD OPADOWYCH W ZDiZ W GDYNI.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
- Beata  WIELGO - zamieszkała w GDYNI
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów  rozmowy kwalifikacyjnej,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- test

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Posiada dużą motywacje do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Biegle obsługuje komputer, programy biurowe  i specjalistyczne.
 
Kandydatka wykazała się wysoką kulturą  i znajomością topografii Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 30.11.2018
Data udostępnienia informacji: 30.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2018 14:22 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos