Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
poszukuje kandydatek na stanowisko sprzątaczki
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  3/4 
Planowane zatrudnienie: niezwłocznie
 
Główne obowiązki:
 • Wykonywanie pracy w godzinach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów bhp i p. poż
 • Zgłaszanie przełożonym o awarii urządzeń, usterek sprzętu szkolnego.
 • Przemieszczanie sprzętu szkolnego w wyznaczone miejsca podczas roku szkolnego, w okresie ferii, wakacji, remontów.
 • W okresie przerw w nauce opieka nad roślinami doniczkowymi w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach.
 • Wykonywanie bieżących poleceń dyrekcji i kierownika gospodarczego, związanych z zachowaniem czystości, higieny i bezpieczeństwa pracowników i uczniów szkoły.
 • Sprzątanie rejonów wyznaczonych przez dyrekcję szkoły obejmujących sale lekcyjne, korytarze, hole, sanitariaty, schody. 
 

Warunki pracy:

Wymagany kontakt z pracownikami szkoły. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku, miejsce pracy- cały obszar szkoły. Budynek bez  windy.
 
Wymagania konieczne:
 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny
 
Wszystkie oświadczenia, cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko sprzątaczki  należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 lub przesłać pocztą  
               
Pozostałe informacje:
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Ostatnio zmodyfikował: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 08.08.2019
Data udostępnienia informacji: 03.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2020 11:41 Aktualizacja treści Marek Pauli
04.01.2020 11:39 Dodanie informacji Marek Pauli