Zmiana wyników naboru do SP 39 z powodu rezygnacji


INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH - SEKRETARKA
...................................................................................
( nazwa stanowiska pracy)
 
1.      NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39  W GDYNI   ul. Adm. J. Unruga 88
 
             W związku z rezygnacja podjęcia pracy przez wybranego kandydata  z dnia 31.07.2018 r. uprzejmie informuję, że po zakończenia procedury naboru na stanowisko  Specjalisty ds. administracyjnych- sekretarka w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni została wybrana następna kandydatka z listy naboru.
 
2.      IMIĘ I NAZWISKO  WYBRANEGO KANDYDATA ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA
 
Pani  M. PIETRZYK                                               
zamieszkała  w Gdyni
 
 
3.      UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU .
 
 
Pani M. Pietrzyk  spełniła wymagania niezbędne i spełnia
 
 oczekiwania stawiane pracownikowi na stanowisku specjalisty ds. administracji.
 
Kandydatka posiada doświadczenie  w prowadzeniu spraw administracyjnych.. Jest osobą
 
komunikatywną, otwartą . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się
 
dobra znajomością przepisów, wiedzą oraz została oceniona najwyżej.  Rekrutację
 
 przeprowadzono na podstawie wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy
 
zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
 
 
                                                                              ..............................................................
                                                                                                                          (data, podpis dyrektora)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sabina Dawidowska
Wprowadził informację: Barbara Marucha
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Marucha
Data wytworzenia informacji: 31.07.2018
Data udostępnienia informacji: 31.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2018 16:54 Dodanie informacji Barbara Marucha