Wynik naboru na stanowisko głównego księgowego

Wynik naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:


Mirosława Wojciechowska, zamieszkała w Gdyni
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Mirosława Wojciechowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wydziału Finansów  i zarządzania. Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów. Posiada również niezbędne doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań dotyczących finansów.
Pani Mirosława Wojciechowska wykazała się najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym związanym ze stanowiskiem głównego księgowego. Na zadane pytania  kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi, co rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku głównego księgowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Stadnicka
Wprowadził informację: Arkadiusz Gużyński
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018