Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-57
58 668-87-46
58 668-87-45
58 668-87-48
58 668-87-43

Fax: 058 66 88 923
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu
Sposób załatwienia sprawy: - zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia można odebrać osobiście przy stanowisku nr 4,5,6,7 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty /zgodnie z życzeniem wnioskodawcy/
Opłaty: - 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
- opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 -Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: - czas oczekiwania na zaświadczenie 7 dni
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 935)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827)
Inne informacje: -----
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2019 13:22 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
02.11.2017 15:42 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 14:48 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 12:44 Korekta Michał Wilk