Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018 - 2022

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018 - 2022 został przygotowany zgodnie z wymogiem określonym w art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przyjęty uchwałą Nr XXXIII/1226/18 z dnia 30 maja 2018r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2623 z dnia 29 czerwca 2018 r.  Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni spełnia wymogi Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2018
Data udostępnienia informacji: 05.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2019 15:20 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
10.04.2019 15:19 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska