Wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności

R1


Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych w Gdyni – wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty
i potrzeby społeczności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Wartość projektu: 277 565,00 PLN
Dofinansowanie: 249 808,50 PLN

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych

W ramach projektu prowadzone są działania, których głównym celem jest wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji projektu obejmuje szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in.:
  • spacery badawcze z mieszkańcami,
  • opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic,
  • deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach,
  • konsultacje społeczne Programu.
Wszystkie ww. działania mają prowadzić do włączenia mieszkańców w proces opracowania Programu Rewitalizacji.

Szeroki opis założeń, etapów prac oraz aktualności znajduje się na pod adresem:
http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8603_.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 19.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2019 12:29 Aktualizacja treści Dorota Nelke
14.01.2019 12:44 Aktualizacja treści Michał Kowalski
07.06.2017 10:24 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
06.12.2016 20:29 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
19.05.2016 15:33 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
19.05.2016 15:31 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski