Prowadzone przez Biuro Kontroli

Biuro Kontroli prowadzi Centralną Ewidencję Kontroli w formie papierowej i elektronicznej. Centralna Ewidencja Kontroli zawiera informacje o kontrolach przeprowadzanych od stycznia 2001 roku przez Wydziały Urzędu Miasta Gdyni i Biuro Kontroli w jednostkach
organizacyjnych Gminy Gdynia i wydziałach Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 25.11.2009