Prowadzone przez Wydział Kultury

Wydział Kultury prowadzi Rejestr Gminnych Instytucji Kultury.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. (Dz.U.2012.406 j.t.).

Odpis z Rejestru oraz informacje o wpisanych do Rejestru instytucjach można uzyskać w Wydziale Kultury, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój 114, tel. 58 668 81 66, mail: wydz.kultury@gdynia.pl.

Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości Rejestru;

2) wydanie odpisu z Rejestru albo księgi rejestrowej.

Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 02.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2017 11:15 Zmiana załącznika Natalia Spychalska
19.12.2016 10:02 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
19.12.2016 10:00 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
19.12.2016 09:59 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
19.12.2016 09:58 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
19.12.2016 09:55 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
13.09.2016 15:02 Korekta Natalia Spychalska
13.09.2016 14:58 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
10.06.2015 14:10 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
14.05.2014 10:14 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
06.02.2013 16:16 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
06.02.2013 16:11 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
01.02.2013 11:58 Korekta Natalia Spychalska
01.02.2013 11:57 Korekta Natalia Spychalska
01.02.2013 11:55 korekta przejrzystości zapisu Natalia Spychalska
01.02.2013 11:25 Korekta Natalia Spychalska
01.02.2013 11:17 Dodanie informacji Natalia Spychalska
02.11.2012 12:51 Dodanie informacji Natalia Spychalska