Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Babie Doły


Rada dzielnicy Babie Doły zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa oświetlenia schodów przy ul. Ikara.

2. Budowa ul. Rybaków - II etap. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach.

3. Modernizacja chodników polegająca na wymianie starej nawierzchni z płyt na kostkę betonową przy ul. Ikara i ul. Dedala.

4. Modernizacja odcinka ulicy Ikara przy budynku nr 14.

5. Remont parkingu przy SP nr 28 przy wjeździe do szkoły.

6. Budowa chodnika łączącego ul. Zieloną z ul. Rybaków wzdłuż plebanii.

7. Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi wzdłuż budynku Ikara 6 do Ikara 6a.

8. Remont murku oporowego w ciągu ul. Ikara od nr 16 do nr 22.

9. Montaż stojaków na rowery wraz z zadaszeniem przy ul. Rybaków.

10. Remont nawierzchni jezdni ul. Rybaków - przystanek ZKM na żądanie.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą zadanie pn. Modernizacja chodników przy ul. Ikara i ul. Dedala, polegająca na wymianie starej nawierzchni z płyt 50x50 cm na kostkę betonową", jako wybrane do realizacji. Sprawozdanie z realizacji zadania:
10 kwiecień 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XV/10/2017 Rady Dzielnicy Babie Doły w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
04 maj 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 6111/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Babie Doły przedsięwzięcia remontowego.
05 maj 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 176.362 zł.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 09.07.2015
Data udostępnienia informacji: 09.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2018 11:43 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.09.2018 13:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.09.2018 12:19 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.09.2018 11:59 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.09.2018 11:09 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.08.2018 10:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 12:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 10:55 Korekta Ewa Mącik
19.12.2017 14:38 Korekta Ewa Mącik
19.12.2017 13:40 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.12.2017 13:37 Korekta Ewa Mącik
19.12.2017 13:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
17.02.2017 10:51 Dodanie informacji Ewa Mącik
17.02.2017 10:41 Dodanie informacji Ewa Mącik
17.02.2017 10:35 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.02.2017 09:22 Korekta Ewa Mącik
19.01.2017 13:15 Dodanie informacji Ewa Mącik
19.01.2017 13:02 Dodanie informacji Ewa Mącik
19.01.2017 13:01 Dodanie informacji Ewa Mącik
19.01.2017 11:44 Korekta Ewa Mącik
21.10.2015 14:15 Korekta Ewa Mącik
12.10.2015 15:42 Korekta Ewa Mącik
09.10.2015 12:47 Dodanie informacji Ewa Mącik