Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Cisowa


Rada dzielnicy Cisowa zwróciła sie o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa ciągu pieszego i oświetlenia przy Zespole Szkół Ekologicznych.

2. Budowa ulicy Sibeliusa, Botnickiej i Fińskiej.

3. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej 251 (aktualizacja).

4. Usunięcie 31 drzew z ul. Kcyńskiej.

5. Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku ul. Kcyńska 8.

6. Remont chodnika wzdłuż bloku ul. Kcyńska 8.

7. Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle.

8. Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251.

2. Rewitalizacja terenu zielonego znajdującego się wzdłuż bloku przy ul. Kcyńskiej 10.

3. Usunięcie 31 szt. drzew - topól z ul. Kcyńskiej wraz z frezowaniem.

4. Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku Kcyńska 8.

5. Remont chodnika wzdłuż bloku Kcyńska 8.

6. Montaż 3 szt. gablot informacyjnych na terenie dzielnicy.

7. Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31.

8. Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5326/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 - 2018.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
stan na styczeń 2017 r:
- inwestycja zakończona w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej,
stan na kwiecień 2017 r:
- trwały prace związane z przygotowaniem zamówienia na wykonanie aktualizacji kosztorysów,
stan na lipiec/październik 2017:
- uzyskano aktualizację kosztorysów,
- inwestycja zakończona w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
stan na styczeń 2018 r:
- po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Eurovia Polska S.A., kwota umowy: 870.514 zł, termin realizacji: 5 kwiecień 2018 r.
- roboty budowlane wykonane w 28 %.
stan na maj 2018 r.:
- roboty budowlane wykonane w 80 %.
stan na lipiec 2018 r.:
- inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym robót od Wykonawcy.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Rewitalizacja terenu zielonego znajdującego się wzdłuż bloku przy ul. Kcyńskiej 10)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5325/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Biura Ogrodnika Miasta.
stan na grudzień 2017 r:
- inwestycja nie była realizowana, ponieważ została zgłoszona również w ramach budżetu obywatelskiego,
- nasadzenia na ww. terenie były wykonane wspólnie z Zarządem Dróg i Zieleni w latach ubiegłych ze środków bieżących,
- zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Usunięcie 31 szt. drzew - topól z ulicy Kcyńskiej wraz z frezowaniem)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- zadanie mozliwe do wykonania po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
- obecnie brak zgody na wycinkę drzew.
stan na grudzień 2017 r./maj 2018 r.:
- realizacja zadania w 2018 r.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku Kcyńska 8)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na kwiecień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 48.790 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 40.000 zł)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Remont chodnika wzdłuż bloku Kcyńska 8)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na kwiecień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 4.783 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Montaż 3 szt. gablot informacyjnych na terenie dzielnicy)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na październik 2017 r:
 - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 15.000 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
(Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP nr 31)
12 lipiec 2018 r. -
podjęcie Uchwały nr XX/25/2018 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 sierpień 2018 r. -
podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8291/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2018.
27 sierpień 2018 r. -
przekazanie zadania do realizacji do Szkoły Podstawowej nr 31.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8
(Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle)
12 lipiec 2018 r.
- podjęcie Uchwały nr XX/25/2018 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
04 wrzesień 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8328/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia remontowego.
05 wrzesień 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 28.07.2015
Data udostępnienia informacji: 20.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2018 12:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.09.2018 12:28 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.08.2018 10:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.08.2018 10:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.08.2018 10:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.07.2018 11:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.07.2018 11:15 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.07.2018 11:15 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.07.2018 10:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
13.07.2018 12:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.07.2018 10:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.05.2018 14:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.01.2018 11:22 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 13:19 Korekta Ewa Mącik
08.01.2018 13:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 14:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 13:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 15:30 Korekta Ewa Mącik
04.01.2018 15:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 11:09 Korekta Ewa Mącik
21.12.2017 11:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 10:33 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.12.2017 15:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.05.2016 11:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.04.2016 15:12 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.10.2015 12:02 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.10.2015 14:21 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.10.2015 13:53 Korekta Ewa Mącik
20.10.2015 13:51 Korekta Ewa Mącik
20.10.2015 13:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.10.2015 13:49 Dodanie informacji Ewa Mącik