Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Grabówek


Rada dzielnicy Grabówek zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa ul. Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Mireckiego.

2. Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei na terenie boiska piłkarskiego Gimnazjum Nr 4.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:

1. Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei na terenie boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 4.

2. Budowa ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Mireckiego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei na terenie boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 4)
7 kwiecień 2016 r. - podjęcie Uchwały nr X/8/2016 Rady Dzielnicy Grabówek w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
4 maj 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4596/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Grabówek przedsięwzięcia remontowego na rok 2016.
5 maj 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na październik 2016 r:
- wykonano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne do realizacji inwestycji uzgodnienia i decyzję,
stan na styczeń 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 53.499 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Budowa ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Mireckiego)
7 kwiecień 2016 r. - podjęcie Uchwały nr X/8/2016 Rady Dzielnicy Grabówek w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
25 październik 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5244/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Grabówek przedsięwzięcia inwestycyjnego.
26 październik 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na styczeń 2017 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- przygotowano umowę z wykonawcą projektu - firmą NEVORA Projekt Ł. Dawidowski, kwota zamówienia: 84.680 zł, termin realizacji: marzec 2017 r.
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- w terminie umownym uzyskano komplet dokumentacji,
- trwała weryfikacja projektu.
stan na lipiec 2017 r:
- zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRID.
stan na październik 2017 r:
- zadanie zakończono w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
stan na styczeń 2018 r:
- po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A., kwota umowy: 1.464.024 zł, termin realizacji: 10 kwiecień 2018 r.
- roboty budowlane wykonane w 50 %.
stan na maj 2018 r.:
- inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym robót od Wykonawcy.
stan na lipiec 2018 r.:
- inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym robót od Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2018 10:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.05.2018 14:53 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.05.2018 14:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.01.2018 11:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 14:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 10:51 Korekta Ewa Mącik
20.12.2017 15:27 Korekta Ewa Mącik
20.12.2017 15:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 09:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.04.2016 13:46 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.04.2016 12:00 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.03.2016 09:30 Korekta Ewa Mącik
04.03.2016 09:29 Korekta Ewa Mącik
04.03.2016 09:23 Dodanie informacji Ewa Mącik