Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Kamienna Góra


Rada dzielnicy Kamienna Góra zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Legionów i Krasickiego.

2. Remont nawierzchni jezdni ul. Mariackiej.
 
3. Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Piotra Skargi.

4. Remont nawierzchni ul. Necla - dojazd od ul. Legionów do przedszkola oraz budynku Necla 16-18.

5. Remont drogi dojazdowej od budynku Necla 16-18 do przedszkola.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:

1. Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Krasickiego.

2. Remont nawierzchni jezdni ul. Mariackiej poprzez ułożenie kostki brukowej.

3. Remont nawierzchni jezdni i przyległego chodnika w ul. Piotra Skargi w obrębie skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Krasickiego)
19 maj 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XIII/12/2016 Rady Dzielnicy Kamienna Góra w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
1 czerwiec 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4718/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Kamienna Góra zadania remontowego na lata 2016 - 2017.
12 lipiec 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4842/16/VII/R zmieniającego powyższe zarządzenie, które dotyczy zmiany nazwy zadania oraz planowanej kwoty jego realizacji.
20 lipiec 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2016 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 206.550 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 70.000 zł)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Remont nawierzchni jezdni ul. Mariackiej poprzez ułożenie kostki brukowej)
10 maj 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/22/2017 Rady Dzielnicy Kamienna Góra w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
23 maj 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 6184/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Kamienna Góra przedsięwzięć remontowych na rok 2017.
24 maj 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzien 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 75.386 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 60.000 zł)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Remont nawierzchni jezdni i przyległego chodnika w ul. Piotra Skargi w obrębie skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego)
10 maj 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/22/2017 Rady Dzielnicy Kamienna Góra w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
23 maj 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 6184/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Kamienna Góra przedsięwzięć remontowych na rok 2017.
24 maj 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzien 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 75.522 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 60.000 zł)


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2018 14:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.06.2018 14:14 Korekta Ewa Mącik
14.06.2018 14:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
17.04.2018 11:33 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 14:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 13:31 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.01.2018 13:57 Korekta Ewa Mącik
22.12.2017 11:33 Korekta Ewa Mącik
22.12.2017 11:31 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 09:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.03.2017 12:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.04.2016 14:22 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.03.2016 09:29 Korekta Ewa Mącik
04.03.2016 09:27 Dodanie informacji Ewa Mącik