Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Leszczynki


Rada dzielnicy Leszczynki zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.

2. Remont chodnika od ul. Ramułta do ul. Opata Hackiego przy Estakadzie Kwiatkowskiego.

3. Remont chodnika przy ul. Kalksztajnów od nr 4 do nr 40 i od nr 23 do nr 39.

4. Remont chodnika przy budynku Dantyszka 13.

5. Remont parkingu i chodnika pomiędzy ul. Morską 172 i ul. Ramułta 41.

6. Remont schodów przy ul. Stoigniewa od nr 10 do nr 28.

7. Remont chodnika przy ul. Kalksztajnów od nr 4 do nr 40.

8. Remont chodnika przy ul. Kalksztajnów od nr 23 do nr 39.

9. Budowa chodnika po prawej stronie ul. Geskiego (w kierunku ul. Opata Hackiego).

10. Utwardzenie nawierzchni chodnika - łącznik pod Estakadą Kwiatkowskiego.

11. Budowa oświetlenia przejścia pieszego od ul. Ramułta do ul. Morskiej (pod Estakadą Kwiatkowskiego).Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - dofinansowanie w wysokości 62.388 zł.

2. Budowa chodnika po prawej stronie ul. Geskiego (w kierunku ul Opata Hackiego).

3. Remont chodnika od ul. Ramułta do ul. Opata Hackiego przy Estakadzie Kwiatkowskiego.

4. Remont chodnika przy ul. Kalksztajnów od nr 23 do nr 39.

5. Remont chodnika przy budynku Dantyszka 13.

6. Utwardzenie nawierzchni chodnika - łącznik pod Estakadą Kwiatkowskiego.

7. Remont schodów przy ul. Stoigniewa od nr 10 do nr 28.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - dofinansowanie)
4 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr VI/6/2015 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
17 listopad 2015 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3673/15/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Leszczynki zadania inwestycyjno - remontowego.
18 listopad 2015 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na październik 2016 r:
- wykonano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje pozwalające na realizację inwestycji.
stan na styczeń 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 102.838 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 62 388 zł).Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Budowa chodnika po prawej stronie ul. Geskiego - w kierunku ul Opata Hackiego)
18 październik 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XIV/13/2016 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
8 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5283/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 - 2018.
9 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na styczeń 2017 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
stan na kwiecień 2017 r:
- przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: TYM-BUD W. Tymoszewski, kwota zamówienia: 30.000 zł, termin wykonania: 15 czerwiec 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- trwały prace projektowe,
- trwa weryfikacja dokumentacji i uzgodnienia ze wspolnotą Mieszkaniową Dantyszka 13.
stan na październik 2017 r:
- zadanie zakończono w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
stan na styczeń 2018 r:
- trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
stan na kwiecień 2018 r.:
- roboty budowlane wykonane w 5 %.
stan na lipiec 2018 r.:
- inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym robót od Wykonawcy.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Remont chodnika od ul. Ramułta do ul. Opata Hackiego przy Estakadzie Kwiatkowskiego)
18 październik 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XIV/13/2016 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
8 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5284/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
9 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na paźdzeirnik 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 102.903 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 60.000 zł)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Remont chodnika przy ul. Kalksztajnów od nr 23 do nr 39)
18 październik 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XIV/13/2016 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
8 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5284/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
9 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na paźdzeirnik 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 112.572 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Remont chodnika przy budynku Dantyszka 13)
18 październik 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XIV/13/2016 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
8 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5284/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
9 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na paźdzeirnik 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 45.028 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Utwardzenie nawierzchni chodnika - łącznik pod Estakadą Kwiatkowskiego)
18 październik 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XIV/13/2016 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
8 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5284/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
9 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na paźdzeirnik 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 76.853 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
(Remont schodów przy ul. Stoigniewa od nr 10 do nr 28)
18 październik 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XIV/13/2016 Rady Dzielnicy Leszczynki w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
8 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5284/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
9 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na paźdzeirnik 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 34.923 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 25 000 zł). 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2018 11:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.07.2018 10:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.05.2018 14:57 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.04.2018 13:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.01.2018 11:42 Korekta Ewa Mącik
16.01.2018 11:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 14:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 14:37 Korekta Ewa Mącik
05.01.2018 13:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 10:50 Korekta Ewa Mącik
22.12.2017 12:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.12.2017 12:03 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 10:09 Aktualizacja treści Ewa Mącik
10.11.2016 13:05 Dodanie informacji Ewa Mącik
10.11.2016 12:33 Dodanie informacji Ewa Mącik
24.10.2016 15:22 Dodanie informacji Ewa Mącik
12.10.2016 12:28 Dodanie informacji Ewa Mącik
12.10.2016 12:10 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.09.2016 12:03 Dodanie informacji Ewa Mącik
06.09.2016 11:55 Dodanie informacji Ewa Mącik
15.07.2016 10:57 Dodanie informacji Ewa Mącik
15.07.2016 10:43 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.04.2016 11:16 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.03.2016 09:37 Dodanie informacji Ewa Mącik