Płotka Dorota

E-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl
Dyżury: Rada Dzielnicy Orłowo III wtorek miesiąca godz. 14:30 – 15:30

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana III wtorek miesiąca godz. 16 – 17

Biuro Rady Miasta oraz w Biuro Rady Dzielnicy  Redłowo  - po wcześniejszym umówieniu się -  telefonicznie poprzez Biuro Rady
Komisje: -
Okręg wyborczy: -
Pozostałe funkcje:

Radna Dorota Płotka objęła mandat w dniu 25 maja 2016 r. Członek Klubu Radnych PiS

Wykształcenie wyższe:  Pedagog, Neurologopeda

Studia Podyplomowe: Postępowanie Administracyjne oraz  Prawo Pracy UG, Mediacje Sądowe i Pozasądowe, Zarządzanie Placówkami Oświaty, Etyka, Logopedia, Socjoterapia i Terapia Pedagogiczna, Oligofrenopedagogika

Jestem członkiem NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni oraz Członkiem Rady Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Gdańsk.


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
08.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zwrotu lokalu mieszkalnego właścicielowi - rozmiar: 580kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zwrotu lokalu mieszkalnego właścicielowi - rozmiar: 87kb
07.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie planowanej zmiany w organizacji szkolnictwa w Gdyni - rozmiar: 1241kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanej zmiany w organizacji szkolnictwa w Gdyni - rozmiar: 345kb
16.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sprzedaży gruntu - rozmiar: 144kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sprzedaży gruntu - rozmiar: 156kb
16.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie skargi Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 610kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skargi Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 336kb
16.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie połączenia komunikacyjnego - rozmiar: 301kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie połączenia komunikacyjnego - rozmiar: 108kb
16.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mieszkania komunalnego - rozmiar: 163kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkania komunalnego - rozmiar: 73kb
10.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie inwestycji w Gdyni Witominie - rozmiar: 111kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji w Gdyni Witominie - rozmiar: 80kb
10.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych - rozmiar: 249kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych - rozmiar: 40kb
10.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie gospodarki wodami opadowymi (Kamienna Góra) - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie gospodarki wodami opadowymi (Kamienna Góra) - rozmiar: 78kb
10.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nieruchomości Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 106kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieruchomości Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 52kb
22.03.2019 Plik pdf  Zapytanie w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego - rozmiar: 103kb Plik pdf  Odpowiedź na zapytanie w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego - rozmiar: 69kb
20.02.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody ,,Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem - rozmiar: 6104kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody ,,Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem - rozmiar: 60kb
13.02.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie opinii prawnej dotyczącej odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego - rozmiar: 214kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opinii prawnej dotyczącej odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego - rozmiar: 853kb
13.02.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zaproszenia Pana Prezydenta na spotkanie z Mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla Rezerwatu Kępy Redłowskiej, Orłowa Nadmorskiego, działki przy Polanie Redłowskiej, terenu po dawnym Sanatorium Zdrowie oraz terenu w pobliżu Mola Gdyńskiego w Orłowie - rozmiar: 717kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zaproszenia Pana Prezydenta na spotkanie z Mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla Rezerwatu Kępy Redłowskiej, Orłowa Nadmorskiego, działki przy Polanie Redłowskiej, terenu po dawnym Sanatorium Zdrowie oraz terenu w pobliżu Mola Gdyńskiego w Orłowie - rozmiar: 106kb
13.02.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie skarg złożonych przez Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 545kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skarg złożonych przez Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 515kb
30.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Orłowa - rozmiar: 42kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Orłowo - rozmiar: 77kb
26.09.2018 Plik pdf  W sprawie poprawy komunikacji mieszkańców Dąbrowy, Karwin, Fikakowa w kierunku Orłowa i Sopotu - rozmiar: 197kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy komunikacji mieszkańców Dąbrowy, Karwin, Fikakowa w kierunku Orłowa i Sopotu - rozmiar: 42kb
26.09.2018 Plik pdf  W sprawie skargi złożonej do Komisji Rewizyjnej przez mieszkańca Gdyni - rozmiar: 1788kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skargi złożonej do Komisji Rewizyjnej przez mieszkańca Gdyni - rozmiar: 444kb
26.09.2018 Plik pdf  W sprawie złego stanu ul. Janusza Korczaka - rozmiar: 858kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie złego stanu ul. Janusza Korczaka - rozmiar: 40kb
26.09.2018 Plik pdf   W sprawie złego stanu nawierzchni ul. Płk. Stanisława Nowickiego - rozmiar: 962kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie złego stanu nawierzchni ul. Płk. Stanisława Nowickiego - rozmiar: 38kb
26.09.2018 Plik pdf  W sprawie złego stanu ulicy Wiosny Ludów w Gdyni - rozmiar: 1210kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie złego stanu ulicy Wiosny Ludów w Gdyni - rozmiar: 35kb
25.09.2018 Plik pdf  W sprawie wypłaty odszkodowania za przejęcie gruntu na cele publiczne mieszkańcowi Gdyni - rozmiar: 101kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wypłaty odszkodowania za przejęcie gruntu na cele publiczne mieszkańcowi Gdyni - rozmiar: 128kb
25.09.2018 Plik pdf  W sprawie wypłaty odszkodowania za przyjęcie gruntu na cele publiczne mieszkańcom Gdyni - rozmiar: 139kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wypłaty odszkodowania za przyjęcie gruntu na cele publiczne mieszkańcom Gdyni - rozmiar: 179kb
25.09.2018 Plik pdf  W sprawie przyznania lokalu mieszkalnego - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego - rozmiar: 110kb
25.09.2018 Plik pdf  W sprawie zabudowy Skweru Plymouth w realizacji inwestycji biurowca przez firmę AB Inwestor - rozmiar: 2505kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabudowy Skweru Plymouth w realizacji inwestycji biurowca przez firmę AB Inwestor - rozmiar: 72kb
13.08.2018 Plik pdf  W sprawie skargi złożonej do Rady Miasta oraz pisma do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 765kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skargi złożonej do Rady Miasta oraz pisma do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 447kb
27.06.2018 Plik pdf  W sprawie protestu złożonego przez Mieszkankę Gdyni i braku odpowiedzi - rozmiar: 297kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie protestu złożonego przez Mieszkankę Gdyni i braku odpowiedzi - rozmiar: 189kb
05.06.2018 Plik pdf  W sprawie zamiany mieszkania socjalnego - rozmiar: 95kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamiany mieszkania socjalnego - rozmiar: 67kb
30.05.2018 Plik pdf  W sprawie abonamentów parkingowych dla mieszkańców Gdyni mieszkających w Strefie Płatnego Parkowania - rozmiar: 318kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie abonamentów parkingowych dla mieszkańców Gdyni mieszkających w Strefie Płatnego Parkowania - rozmiar: 51kb
30.05.2018 Plik pdf  W sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Świętego Wojciecha - rozmiar: 550kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Świętego Wojciecha - rozmiar: 43kb
30.05.2018 Plik pdf  W sprawie usprawnienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 833kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usprawnienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 65kb
24.01.2018 Plik pdf  W sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej - rozmiar: 1020kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej - rozmiar: 159kb
06.12.2017 Plik pdf  W sprawie uzupełnienia informacji o rozwiązaniach planistycznych przewidzianych w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ulic Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 491kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia informacji o rozwiązaniach planistycznych przewidzianych w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ulic Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 489kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie parkingu przy SP 21 w Gdyni - rozmiar: 141kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingu przy SP 21 w Gdyni - rozmiar: 48kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie przyznanego mieszkania - rozmiar: 91kb Plik pdf  Odpowiedź na intrepelację w sprawie przyznanego mieszkania - rozmiar: 122kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie miejsc parkingowych - rozmiar: 298kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie miejsc parkingowych - rozmiar: 122kb
01.09.2017 Plik pdf  W sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 877kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 380kb
24.05.2017 Plik pdf  W sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 817kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 57kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2017 13:12 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 12:25 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 12:25 Korekta Michał Kowalski