Płotka Dorota

E-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl
Dyżury: Rada Dzielnicy Orłowo III wtorek miesiąca godz. 14:30 – 15:30

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana III wtorek miesiąca godz. 16 – 17

Biuro Rady Miasta oraz w Biuro Rady Dzielnicy  Redłowo  - po wcześniejszym umówieniu się -  telefonicznie poprzez Biuro Rady
Komisje: Komisja Oświaty
Komisja Rewizyjna
Okręg wyborczy: Okręg nr 4 (Kamienna Góra, Orłowo, Redłowo, Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana)
Pozostałe funkcje:

Radna Dorota Płotka objęła mandat w dniu 25 maja 2016 r. Członek Klubu Radnych PiS

Wykształcenie wyższe:  Pedagog, Neurologopeda

Studia Podyplomowe: Postępowanie Administracyjne oraz  Prawo Pracy UG, Mediacje Sądowe i Pozasądowe, Zarządzanie Placówkami Oświaty, Etyka, Logopedia, Socjoterapia i Terapia Pedagogiczna, Oligofrenopedagogika

Jestem członkiem NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni oraz Członkiem Rady Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Gdańsk.


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
05.06.2018 Plik pdf  W sprawie zamiany mieszkania socjalnego - rozmiar: 95kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamiany mieszkania socjalnego - rozmiar: 67kb
27.06.2018 Plik pdf  W sprawie protestu złożonego przez Mieszkankę Gdyni i braku odpowiedzi - rozmiar: 297kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie protestu złożonego przez Mieszkankę Gdyni i braku odpowiedzi - rozmiar: 189kb
06.12.2017 Plik pdf  W sprawie uzupełnienia informacji o rozwiązaniach planistycznych przewidzianych w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ulic Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 491kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia informacji o rozwiązaniach planistycznych przewidzianych w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ulic Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 489kb
24.05.2017 Plik pdf  W sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 817kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 57kb
30.05.2018 Plik pdf  W sprawie abonamentów parkingowych dla mieszkańców Gdyni mieszkających w Strefie Płatnego Parkowania - rozmiar: 318kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie abonamentów parkingowych dla mieszkańców Gdyni mieszkających w Strefie Płatnego Parkowania - rozmiar: 51kb
30.05.2018 Plik pdf  W sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Świętego Wojciecha - rozmiar: 550kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Świętego Wojciecha - rozmiar: 43kb
30.05.2018 Plik pdf  W sprawie usprawnienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 833kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usprawnienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 65kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie miejsc parkingowych - rozmiar: 298kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie miejsc parkingowych - rozmiar: 122kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie parkingu przy SP 21 w Gdyni - rozmiar: 141kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingu przy SP 21 w Gdyni - rozmiar: 48kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie przyznanego mieszkania - rozmiar: 91kb Plik pdf  Odpowiedź na intrepelację w sprawie przyznanego mieszkania - rozmiar: 122kb
13.08.2018 Plik pdf  W sprawie skargi złożonej do Rady Miasta oraz pisma do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 765kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skargi złożonej do Rady Miasta oraz pisma do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 447kb
24.01.2018 Plik pdf  W sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej - rozmiar: 1020kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej - rozmiar: 159kb
01.09.2017 Plik pdf  W sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 877kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 380kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2017 13:12 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 12:25 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 12:25 Korekta Michał Kowalski