Stolarczyk Paweł

Nr telefonu: dostępny w Biurze Rady Miasta
E-mail: p.stolarczyk@gdynia.pl
Dyżury: III wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne (wieżowiec przy ul. Witomińskiej 8)
Komisje: Komisja Gospodarki Komunalnej (członek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii (członek)
Okręg wyborczy: Okręg nr 3 (Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Witomino)
Pozostałe funkcje: Przewodniczacy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Mgr prawa i mgr politologii - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Master Business Administration (Collegium Humanum - Szkoła Główna Menadżerska). Autor publikacji z prawa konstytucyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zawodowo związany ze spółdzielczością mieszkaniową.

Od 2006 r. radny miasta Gdyni (z Prawa i Sprawiedliwości), zainicjował liczenie strat wojennych w Gdyni i doprowadził jako przewodniczący „Społecznego Komitetu Budowy Tablicy Pamiątkowej Janka Wiśniewskiego" do wykonania tablicy z nazwiskami pomordowanych przy gdyńskim Pomniku Ofiar Grudnia 1970, honorowy członek Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t. z.


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany ustawienia stojaka na rowery przy skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Narcyzowej - rozmiar: 85kb -
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 228kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 43kb
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działań na rzecz nowych form transportu szynowego dla obsługi pasażerskiej terenów Gdynia - Zachód - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działań na rzecz nowych form transportu szynowego dla obsługi pasażerskiej terenów Gdynia - Zachód - rozmiar: 58kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu lokali gminnych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 83kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu lokali gminnych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 42kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozwiązania problemów z wykonaniem i utrzymaniem drogi prowadzącej do domów nr 20 - 80 przy ul. Leszczyki - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozwiązania problemów z wykonaniem i utrzymaniem drogi prowadzącej do domów nr 20 - 80 przy ul. Leszczyki - rozmiar: 44kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Deszczowej - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oświetlenia ulicy Deszczowej - rozmiar: 59kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany planów przebudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 300kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany planów przebudowy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 68kb
18.12.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sytuacji mieszkaniowej rodziny z Gdyni - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji mieszkaniowej rodziny z Gdyni - rozmiar: 89kb
18.12.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości zjazdu autobusów linii 102 na ulicę Falistej - rozmiar: 239kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zjazdu autobusów linii 102 na ulicę Falistej - rozmiar: 45kb
06.12.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sprzedaży dwóch działek gminnych przy Al. Zwycięstwa od (strony ul. Stryjskiej) - rozmiar: 226kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sprzedaży dwóch działek gminnych przy Al. Zwycięstwa od (strony ul. Stryjskiej) - rozmiar: 85kb
29.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zakupu dysków dla komputerów w Szkole Podstawowej Nr 21 - rozmiar: 206kb Plik pdf  Odpowiedź na inyerpelację w sprawie zakupu dysków dla komputerów w Szkole Podstawowej Nr 21 - rozmiar: 38kb
29.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego obejmującego plac zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego obejmującego plac zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 39kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie lokalizacji biblioteki na Witominie - rozmiar: 724kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji biblioteki na Witominie - rozmiar: 115kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie korespondencji dot. funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok przy ul. Witomińskiej - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie korespondencji dot. funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok przy ul. Witomińskiej - rozmiar: 115kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie niedzielnych kursów linii 204 - rozmiar: 216kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie niedzielnych kursów linii 204 - rozmiar: 72kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Bpa Pelczara - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie chodnika przy ul. Bpa Pelczara - rozmiar: 64kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do ruin willi przy ul. Śląskiej - rozmiar: 116kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia dostępu do ruin willi przy ul. Śląskiej - rozmiar: 56kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości jazdy aut na ulicy Wiczlińskiej przy przystanku Śliska - rozmiar: 569kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ograniczenia prędkości jazdy aut na ulicy Wiczlińskiej przy przystanku Śliska - rozmiar: 57kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie problemów z nawierzchnią i oświetleniem drogi dojazdowej do działki przy ul. Morskiej - rozmiar: 142kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie problemów z nawierzchnią i oświetleniem drogi dojazdowej do działki przy ul. Morskiej - rozmiar: 55kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku przejścia dla pieszych przez ul. Pomorską przy przychodni zdrowia - rozmiar: 93kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku przejścia dla pieszych przez ul. Pomorską przy przychodni zdrowia - rozmiar: 41kb
24.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usterek po wymianie stolarki okiennej i balkonowej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usterek po wymianie stolarki okiennej i balkonowej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 56kb
10.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie warunków funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok zmarłych, usytuowanej przy ul. Witomińskiej 42 - rozmiar: 315kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok zmarłych, usytuowanej przy ul. Witomińskiej 42 - rozmiar: 78kb
10.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego na obszarze Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 397kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego na obszarze Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 99kb
08.08.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uwzględnienia postulatów mieszkańców w projekcie Studium uawrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni - rozmiar: 1104kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uwzględnienia postulatów mieszkańców w projekcie Studium uawrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni - rozmiar: 148kb
02.08.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przewidywanej wycinki kasztanowców przy ulicach NIskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 331kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przewidywanej wycinki kasztanowców przy ulicach NIskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 57kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oznakowania i zabezpieczenia opaski parkingowej przy ulicy Poznańskiej - rozmiar: 1580kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oznakowania i zabezpieczenia opaski parkingowej przy ulicy Poznańskiej - rozmiar: 80kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie częściowego przywrócenia przystanku Wiczlino Działki I w kierunku centrum miasta dla części kursów linii 147 - rozmiar: 1246kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie częściowego przywrócenia przystanku Wiczlino Działki I w kierunku centrum miasta dla części kursów linii 147 - rozmiar: 87kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przyspieszenia realizacji wyroku sądowego w dotyczącego wynajęcia lokalu socjalnego - rozmiar: 107kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyspieszenia realizacji wyroku sądowego w dotyczącego wynajęcia lokalu socjalnego - rozmiar: 136kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku informacji o zabudowie mieszkaniowej dotyczącej Gdyni - rozmiar: 360kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku informacji o zabudowie mieszkaniowej dotyczącej Gdyni - rozmiar: 126kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie źle oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem TBS przy ulicy Dembińskiego 21 - rozmiar: 2650kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie źle oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem TBS przy ulicy Dembińskiego 21 - rozmiar: 120kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Suchej - rozmiar: 124kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Suchej - rozmiar: 135kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usytuowania znaków drogowych w centrum Gdyni - rozmiar: 812kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usytuowania znaków drogowych w centrum Gdyni - rozmiar: 144kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ograniczenia parkowania pojazdów na chodniku przy ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w ograniczenia parkowania pojazdów na chodniku przy ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 37kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dalszych planów przebudowy ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej w związku z zapowiedzianą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 296kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszych planów przebudowy ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej w związku z zapowiedzianą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 50kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie stanu urządzeń na placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu urządzeń na placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 66kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy Witomina - rozmiar: 167kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy Witomina - rozmiar: 40kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w w sprawie budowy, przebudowy i remontu dróg w Gminie Miasta Gdyni ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - rozmiar: 342kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w w sprawie budowy, przebudowy i remontu dróg w Gminie Miasta Gdyni ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - rozmiar: 136kb
07.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 232kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 64kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania przejścia dla pieszych od stacji SKM Gdynia Grabówek w kierunku dyskontu Lidl - rozmiar: 242kb Plik pdf  odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania przejścia dla pieszych od stacji SKM Gdynia Grabówek w kierunku dyskontu Lidl - rozmiar: 46kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 210kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 43kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości zmiany terminu rozstrzygnięcia corocznego konkursu Gdynia w kwiatach - rozmiar: 209kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zmiany terminu rozstrzygnięcia corocznego konkursu Gdynia w kwiatach - rozmiar: 63kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rozmiar: 173kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rozmiar: 71kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania windy przy wejściu do tunelu Dworca Głównego PKP od ulicy Morskiej - rozmiar: 205kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania windy przy wejściu do tunelu Dworca Głównego PKP od ulicy Morskiej - rozmiar: 48kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie potrzeby wykonania windy komunikującej stację SKM - rozmiar: 264kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie potrzeby wykonania windy komunikującej stację SKM - rozmiar: 50kb
24.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 145kb
23.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. Ceynowy w Gdyni - rozmiar: 966kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. Ceynowy w Gdyni - rozmiar: 44kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Wiczlińskiej - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Wiczlińskiej - rozmiar: 72kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pustostanów w budynku przy ul. Rolniczej - rozmiar: 87kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pustostanów w budynku przy ul. Rolniczej - rozmiar: 83kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicach Kapitańskiej i Beniowskaiego w Gdyni - rozmiar: 198kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicach Kapitańskiej i Beniowskiego - rozmiar: 89kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 37kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania progów zwalniających w ulicy Beniowskiego - rozmiar: 197kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających w ulicy Beniowskiego - rozmiar: 69kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usytuowania dodatkowych miejsc parkingowych w ramach przebudowy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 258kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usytuowania dodatkowych miejsc parkingowych w ramach przebudowy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 44kb
15.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy schodach prowadzących do budynku Warszawska 80 i naprawy chodnika - rozmiar: 902kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania barierki przy scodach prowadzących do budynku Warszawska 80 i naprawy chodnika - rozmiar: 38kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy ulicy Sosnowej - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy ulicy Sosnowej - rozmiar: 41kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających w ulicy Deszczowej - rozmiar: 207kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie progów zwalniających w ulicy Deszczowej - rozmiar: 40kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania chodnika przy ul. Chwarznieńskiej od ronda za marketem Biedronka w kierunku Dębowej Góry - rozmiar: 344kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania chodnika przy ulicy Chwarznieńskiej od ronda za marketem Biedronka w kierunku Dębowej Góry - rozmiar: 317kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia przy ulicy Śląskiej obok przejścia do ulicy Warszawskiej w kierunku przychodni zdrowia - rozmiar: 1527kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia przy ulicy Śląskiej obok przejścia do ulicy Warszawskiej w kierunku przychodni zdrowia - rozmiar: 50kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie trawnika na placu zabaw przy ulicy Narcyzowej - rozmiar: 273kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie trawnika na placu zabaw przy ulicy Narcyzowej - rozmiar: 77kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przyspieszenia wykonania miejsca postojowego przy ulicy Warszawskiej 66 obok zakładu szklarskiego - rozmiar: 184kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyspieszenia wykonania miejsca postojowego przy ulicy Warszawskiej 66 obok zakładu szklarskiego - rozmiar: 32kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Wiczlinskiej 117 - rozmiar: 230kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Wiczlińskiej 117 - rozmiar: 107kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania naprawy wjazdu do Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 - rozmiar: 1544kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania naprawy wjazdu do Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 - rozmiar: 59kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usunięcia usterek po przeprpwadzonych robotach remontowych w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 106kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usterek po przeprowadzonych robotach remontowych w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 61kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie remontu ciągu pieszego na zapleczu garaży pomiędzy ulicami Białostocką i Nowogrodzką - rozmiar: 1637kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu ciągu pieszego na zapleczu garaży pomiędzy ulicami Białostocką i Nowogrodzką - rozmiar: 58kb
27.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 993kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 85kb
27.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania progu zwalniającego w ulicy Śliskiej - rozmiar: 325kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania progu zwalniającego w ulicy Śliskiej - rozmiar: 41kb
30.11.2018 Plik pdf  W sprawie wprowadzenia możliwości bezpłatnego uczestnictwa gdynian w miejskich zawodach sportowych Nordic Walking w ramach uprawnień z Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 270kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wprowadzenia możliwości bezpłatnego uczestnictwa gdynian w miejskich zawodach sportowych Nordic Walking w ramach uprawnień z Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 58kb
28.11.2018 Plik pdf  W sprawie zdewastowania schodów przy ul. Pogodnej - rozmiar: 4993kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zdewastowania schodów przy ul. Pogodnej - rozmiar: 40kb
20.11.2018 Plik pdf  W sprawie lamp oświetleniowych przy wejściach do budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 335kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lamp oświetleniowych przy wejściach do budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 45kb
20.11.2018 Plik pdf  W sprawie zabezpieczenia zlikwidowanego przejścia dla pieszych przez ul. Wiczlińską - rozmiar: 1500kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia zlikwidowanego przejścia dla pieszych przez ul. Wiczlińską - rozmiar: 258kb
30.10.2018 Plik pdf  W sprawie organizacji ruchu na ulicy Dembińskiego - rozmiar: 760kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji ruchu na ulicy Dembińskiego - rozmiar: 48kb
19.10.2018 Plik pdf  W sprawie poprawy monitoringu na terenie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 - rozmiar: 273kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy monitoringu na terenie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 - rozmiar: 47kb
19.10.2018 Plik pdf  W sprawie prowadzonych prac remontowych i wyposażenia technicznego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 503kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie prowadzonych prac remontowych i wyposażenia technicznego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 76kb
01.10.2018 Plik pdf  W sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus w Gdyni - rozmiar: 494kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus w Gdyni - rozmiar: 74kb
19.09.2018 Plik pdf  W sprawie zapewnienia bezpiecznego skrętu pojazdów z ul. Dantyszka w ul. Ramułta - rozmiar: 334kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zapewnienia bezpiecznego skrętu pojazdów z ul. Dantyszka w ul. Ramułta - rozmiar: 36kb
19.09.2018 Plik pdf  W sprawie zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z budynku przy ul. Morskiej 76 - rozmiar: 306kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z budynku przy ul. Morskiej 76 - rozmiar: 31kb
19.09.2018 Plik pdf  W sprawie możliwości wykonania chodnika komunikującego budynek przy ul. Dantyszka 8 z ul. Opata Hackiego - rozmiar: 280kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania chodnika komunikującego budynek przy ul. Dantyszka 8 z ul. Opata Hackiego - rozmiar: 39kb
19.09.2018 Plik pdf  W sprawie napraw szkód po zalaniu lokalu gminnego przy ul. Karpackiej - rozmiar: 114kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie napraw szkód po zalaniu lokalu gminnego przy ul. Karpackiej - rozmiar: 71kb
19.09.2018 Plik pdf  W sprawie możliwości wyznaczenia miejsca postojowego przy ul. Warszawskiej 66 obok zakładu z usługami szklarskimi - rozmiar: 89kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wyznaczenia miejsca postojowego przy ul. Warszawskiej 66 obok zakładu z usługami szklarskimi - rozmiar: 62kb
19.09.2018 Plik pdf  W sprawie dewastacji garaży gminnych przy ul. Filomatów - rozmiar: 377kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dewastacji garaży gminnych przy ul. Filomatów - rozmiar: 39kb
27.06.2018 Plik pdf  W sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Zakopiańskiej - rozmiar: 256kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Zakopiańskiej - rozmiar: 44kb
27.06.2018 Plik pdf  W sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściu przez ulicę Morską przed granicą Gdyni i Rumi - rozmiar: 214kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściu przez ulicę Morską przed granicą Gdyni i Rumi - rozmiar: 69kb
27.06.2018 Plik pdf  W sprawie potrzeby ograniczenia parkowania pojazdów przy ul. Beniowskiego - rozmiar: 243kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie potrzeby ograniczenia parkowania pojazdów przy ul. Beniowskiego - rozmiar: 52kb
13.06.2018 Plik pdf  W sprawie problemów z parkowaniem przy ul. Stawnej - rozmiar: 181kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie problemów z parkowaniem przy ul. Stawnej - rozmiar: 43kb
30.05.2018 Plik pdf  W sprawie abonamentów parkingowych dla mieszkańców Gdyni mieszkających w Strefie Płatnego Parkowania - rozmiar: 318kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie abonamentów parkingowych dla mieszkańców Gdyni mieszkających w Strefie Płatnego Parkowania - rozmiar: 51kb
13.02.2018 Plik pdf  W sprawie zmiany trasy ścieżki rowerowej przy ul. Morskiej - rozmiar: 330kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany trasy ścieżki rowerowej przy ul. Morskiej - rozmiar: 48kb
07.02.2018 Plik pdf  W sprawie opustoszałego terenu przy ulicach Morskiej i Działdowskiej przeznaczonego dawniej pod budowę hipermarketu Carrefour - rozmiar: 541kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opustoszałego terenu przy ulicach Morskiej i Działdowskiej przeznaczonego dawniej pod budowę hipermarketu Carrefour - rozmiar: 123kb
07.02.2018 Plik pdf  W sprawie użyteczności chodnika po przebudowie ulicy Komierowskiego - rozmiar: 381kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie użyteczności chodnika po przebudowie ulicy Komierowskiego - rozmiar: 36kb
07.02.2018 Plik pdf  W sprawie przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 372kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 45kb
07.02.2018 Plik pdf  W sprawie wykonania przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską na wysokości Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - rozmiar: 586kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską na wysokości Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - rozmiar: 43kb
07.02.2018 Plik pdf  W sprawie poszerzenia jezdni ulicy Rolniczej i wykonania bus-pasa - rozmiar: 374kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poszerzenia jezdni ulicy Rolniczej i wykonania bus-pasa - rozmiar: 27kb
07.02.2018 Plik pdf  W sprawie wykonania przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską na wysokości skrzyżowania z ulicą Sosnową - rozmiar: 369kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską na wysokości skrzyżowania z ulicą Sosnową - rozmiar: 31kb
07.02.2018 Plik pdf  W sprawie sytuacji terenowo-prawnej Przedszkola Nr 58 ,,Mały podróżnik - rozmiar: 561kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji terenowo-prawnej Przedszkola Nr 58 ,,Mały podróźnik - rozmiar: 88kb
24.01.2018 Plik pdf  W sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej - rozmiar: 1020kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej - rozmiar: 159kb
06.12.2017 Plik pdf  W sprawie uzupełnienia informacji o rozwiązaniach planistycznych przewidzianych w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ulic Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 491kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia informacji o rozwiązaniach planistycznych przewidzianych w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ulic Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 489kb
05.12.2017 Plik pdf  W sprawie planowanego usytuowania przejść dla pieszych przy ulicy Hodowlanej w ramach realizacji inwestycji drogowej ,,Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński - rozmiar: 3039kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanego usytuowania przejść dla pieszych przy ulicy Hodowlanej w ramach realizacji inwestycji drogowej ,,Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński - rozmiar: 53kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie parkowania pojazdó w rejonie skrzyżowania ulic Kapitańskiej i Falistej - rozmiar: 265kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowania ulic Kapitańskiej i Falistej - rozmiar: 58kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie uzyskania od PEWIK informacji na temat infrastruktury wokół przedwojennego zbiornika wody przy ulicy Falistej - rozmiar: 301kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzyskania od PEWIK informacji na temat infrastruktury wokół przedwojennego zbiornika przy ulicy Falistej - rozmiar: 198kb
17.11.2017 Plik pdf  W sprawie zabezpieczenia studzienki na placu pomiędzy ulicami Poznańską i Śląską - rozmiar: 172kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia studzienki na placu pomiędzy ulicami Poznańską i Śląską - rozmiar: 39kb
17.11.2017 Plik pdf  W sprawie przyszłego wykorzystania obecnej siedziby Komisariatu Policji w budynku przy ulicy Chwarznieńskiej 4 - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyszłego wykorzystania siedziby Komisariatu Policji w budynku przy ulicy Chwarznieńskiej 4 - rozmiar: 36kb
17.11.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy chodnika przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 181kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 29kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy nawierzchni ulicy Aresa w Gdyni - rozmiar: 175kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Aresa w Gdyni - rozmiar: 68kb
17.10.2017 Plik pdf  W sprawie planowania budowy drugiej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Granicznej 11 - rozmiar: 307kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowania budowy drugiej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Granicznej 11 - rozmiar: 96kb
10.10.2017 Plik pdf  W sprawie wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej w kierunku centrum Gdyni od ulicy Księdza Surmana do ulicy Warszawskiej - rozmiar: 1046kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej w kierunku centrum Gdyni od ulicy Księdza Surmana do ulicy Warszawskiej - rozmiar: 61kb
10.10.2017 Plik pdf  W sprawie punktów handlowych - Cmentarz przy ulicy Spokojnej - rozmiar: 165kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie punktów handlowych - Cmentarz przy ulicy Spokojnej - rozmiar: 80kb
13.09.2017 Plik pdf  W sprawie przeciwdziałania zamknięciu Zakładu Rehabilitacyjnego w Gdyni Witominie - rozmiar: 676kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeciwdziałania zamknięciu Zakładu Rehabilitacyjnego w Gdyni Witominie - rozmiar: 53kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie zniszczonej nawierzchni ulicy Białostockiej - rozmiar: 582kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zniszczonej nawierzchni ulicy Białostockiej - rozmiar: 44kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie zmian w planie przebudowy ulicy Chwarznieńskiej (III etap) - rozmiar: 2255kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian w planie przebudowy ulicy Chwarznieńskiej (III etap) - rozmiar: 97kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie poniemieckiego bunkra pomiędzy ulicami Falistą i Wolności - rozmiar: 245kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poniemieckiego bunkra pomiędzy ulicami Falistą i Wolności - rozmiar: 61kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie statusu lokalu mieszkalnego przy ulicy Portowej - rozmiar: 150kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu lokalu mieszkalnego przy ulicy Portowej - rozmiar: 91kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie - rozmiar: 48kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy chodnika przy zbiegu ulic Kordeckiego i Bażyńskiego - rozmiar: 1752kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy chodnika przy zbiegu ulic Kordeckiego i Bażyńskiego - rozmiar: 42kb
01.09.2017 Plik pdf  W sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 877kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 380kb
24.05.2017 Plik pdf  W sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 817kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 57kb
24.05.2017 Plik pdf  W sprawie zlikwidowanego parkingu pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 2058kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zlikwidowanego parkingu pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 50kb
18.04.2017 Plik pdf  W sprawie zaniedbanego placu zabaw przy ulicy Komandorskiej 19 - rozmiar: 70kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zaniedbanego placu zabaw przy ulicy Komandorskiej 19 - rozmiar: 53kb
29.03.2017 Plik pdf  W sprawie informacji dotyczących zgody Gminy Miasta Gdyni na zmianę dzierżawcy gruntu pod garażem w przypadku zmiany właścicieli - rozmiar: 386kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie informacji dotyczących zgody Gminy Miasta Gdyni na zmianę dzierżawcy gruntu pod garażem w przypadku zmiany właścicieli - rozmiar: 77kb
23.03.2017 Plik pdf  W sprawie uiszczania podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 350kb Plik pdf  Odpowiedź w sprawie uiszczania podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 73kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie stanu technicznego budynków przy ulicy Chwarznieńskiej 10 - 28 - rozmiar: 283kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu technicznego budynków przy ulicy Chwarznieńskiej 10 - 28 - rozmiar: 53kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej obok przychodni lekarskiej LUX-MED i apteki całodobowej - rozmiar: 249kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej obok przychodni lekarskiej LUX-MED i apteki całodobowej - rozmiar: 57kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Komierowskiego i Opata Hackiego - rozmiar: 327kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Komierowskiego i Opata Hackiego - rozmiar: 119kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 260kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 35kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie wykonania progu zwalniającego na ulicy Beniowskiego - rozmiar: 274kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania progu zwalniającego na ulicy Beniowskiego - rozmiar: 43kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie dalszych planów związanych z realizacją przystanku PKM/SKM ,,Gdynia - Śródmieście - rozmiar: 340kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszych planów związanych z realizacją przystanku PKM/SKM ,,Gdynia - Śródmieście - rozmiar: 81kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie uciążliwości związanych z organizacją ruchu drogowego przy ulicy Strażackiej vis a vis sklepu spożywczego - rozmiar: 339kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uciążliwości związanych z organizacją ruchu drogowego przy ulicy Strażackiej vis a vis sklepu spożywczego - rozmiar: 54kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej - rozmiar: 283kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej - rozmiar: 42kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie możliwości zagospodarowania terenu pod miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu ulic Dantyszka i Opata Hackiego - rozmiar: 324kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zagospodarowania terenu pod miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu ulic Dantyszka i Opata Hackiego - rozmiar: 54kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie terminu wykonania buspasów w ulicy Morskiej w kierunku Chyloni - rozmiar: 215kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie terminu wykonania buspasów w ulicy Morskiej w kierunku Chyloni - rozmiar: 38kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie warunków sanitarnych w Ośrodku Opiekuńczym przy ulicy Chwarznieńskiej 93 - rozmiar: 679kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków sanitarnych w Ośrodku Opiekuńczym przy ulicy Chwarznieńskiej 93 - rozmiar: 30kb
14.03.2017 Plik pdf  W sprawie zagrożeń związanych z przyspieszoną likwidacją ogródków działkowych przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 738kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagrożeń związanych z przyspieszoną likwidacją ogródków działkowych przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 79kb
14.03.2017 Plik pdf  W sprawie dalszego istnienia filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 787kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszego istnienia filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 232kb
02.03.2017 Plik pdf  W sprawie lokalizacji punktu gier hazardowych przy przystanku ,,Rolnicza - rozmiar: 431kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji punktu gier hazardowych przy przystanku ,,Rolnicza - rozmiar: 38kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 02.12.2017
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2019 15:01 Aktualizacja treści Dorota Nelke
13.11.2019 15:38 Korekta Dorota Nelke
12.11.2019 09:03 Korekta Michał Kowalski
12.11.2019 09:02 Korekta Michał Kowalski
12.11.2019 09:02 Korekta Michał Kowalski
12.11.2019 08:59 Korekta Michał Kowalski
12.11.2019 08:58 Korekta Michał Kowalski
16.10.2019 09:44 Aktualizacja treści Dorota Nelke
15.10.2019 14:49 Aktualizacja treści Dorota Nelke
11.10.2019 14:40 dodanie krótkiego adresu Dorota Nelke
30.05.2019 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2018 14:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.11.2018 08:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.09.2017 13:29 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 12:29 Korekta Michał Kowalski