Archiwum Urzędu

Osoba kierująca komórką: Wioletta Staluszka-Stencel
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 031
Nr telefonu: 58 668-86-22
58 620-67-67
58 620-38-24
Nr faxu: 58 623 31 91
E-mail: archiwum@gdynia.pl
Archiwum Urzędu
 1. prowadzi archiwum zakładowe Urzędu Miasta
 2. wystawia odpisy świadectw pracy byłym pracownikom Urzędu i jednostek, których akta przechowuje
 3. wystawia, we współpracy z Referatem Płac UM, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do celów ZUS
 4. udziela informacji o miejscu przechowywania akt zlikwidowanych zakładów pracy
 5. przechowuje akta jednostek zlikwidowanych:
 • Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdyni,
 • Zakładu Obsługi Przedszkoli w Gdyni,
 • Zakładu Remontowo-Budowlanego przy MZEAS w Gdyni,
 • Portowej Składnicy Surowców Skórzanych w Gdyni,
 • Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii Miejskiej 'Inżynieria Gdańsk' w Gdyni,
 • Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdynia S.A.,
 • Straży Miejskiej w Gdyni,
 • Biura Obsługi Inwestycji w Gdyni (wcześniejsza Dyrekcja Rozbudowy Miast w Gdyni),
 • Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gdyni (wcześniejsze MPK w Gdyni i WPK- Zakład w Gdyni),
 • EMPEX Sp. z o.o. w Gdyni,
 • Stoczniowego Klubu Sportowego 'Bałtyk' w likwidacji,
 • Przedszkoli z terenu m. Gdyni nr 1, 2, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
 • Urzędu Rejonowego w Gdyni,
 • Izby Wytrzeźwień w Gdyni,
 • Trobus PNTKM Sp. z o.o. w Gdyni.
 • Administracja Budynków Komunalnych 3 - ABK 3 (byłe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gdyni PGM),
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
 • Hala Sportowo - Widowiskowa w Gdyni.
 • IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Morska 186, 81-216 Gdynia.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 8 w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-007 Gdynia.
 • Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia.
 • Zespół Szkół Chemicznych, ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 05.12.2005
Data udostępnienia informacji: 04.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2018 09:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.07.2018 08:27 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.06.2018 11:28 Korekta Agnieszka Cieszyńska
18.05.2017 12:23 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:54 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski
13.03.2017 09:37 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski