Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń

Osoba kierująca komórką: Marzenna Umławska
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 223
Nr telefonu: 58 668-87-03
Nr faxu: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń oraz oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych mających siedzibę w Gdyni poprzez:
1. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych, stowarzyszeń zwykłych, terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń zarejestrowanych oraz fundacji,
2. badanie dokumentacji stowarzyszeń pod względem zgodności ich działalności z prawem i postanowieniami statutu,
3. współdziałanie z sądem w celu zastosowania ustawowych środków prowadzących do usunięcia uchybień w działalności stowarzyszeń lub ich rozwiązania lub likwidacji,
4. żądanie od stowarzyszenia wyjaśnień.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2017 13:38 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 08:56 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska