Referat ds. Mieszkaniowych

Osoba kierująca komórką:
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-85-58
Nr faxu: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Do zadań Referatu ds. Mieszkaniowych należy realizacja polityki mieszkaniowej miasta, przydzielanie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, a w szczególności:
1) planowanie i programowanie zadań, dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta;
2) prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz realizację wyroków eksmisyjnych;
3) regulacja stanów prawnych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta lub pozostających w jego zarządzie;
4) współpraca z miejską jednostka organizacyjna właściwą w sprawach administrowania budynkami komunalnymi w sprawach wykorzystania lokali mieszkalnych;
5) prowadzenie spraw zamiany mieszkań;
6) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, a w tym:
a) przygotowywanie decyzji przyznających i wstrzymujących wypłatę dodatków,
b) przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów na opał;
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i realizacją wypłat dodatku energetycznego,
8) współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w przejmowaniu na rzecz miasta budynków zakładowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2018 08:46 Korekta Piotr Wójciak
13.03.2018 08:44 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:27 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski