Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz Kołłątaja 44.


MBI.271.16.2019.KK                                                                                            Gdynia, dnia 03.09.2019 r.
05/1793
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy:przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Wileńskiej 93 oraz Kołłątaja 44 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych w Gdyni”


Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 08.08.2019r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Wileńskiej 93 oraz ul. Kołłątaja 44 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, Zgodnie z ustawą Pzp art. 86 ust. 3 Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia dla:

CZĘŚCI I kwotę 11 992,20 zł brutto,
CZĘŚCI II kwotę 7 820,40 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty dot. obu części zamówienia:

OFERTA NR 1:

Development Design
Sp. z o.o.
ul. Kopernika 25/2
 76-200 Słupsk
              
 CZĘŚĆ I- 34 012,00 zł
 CZĘŚĆ II- 34 024,00 zł
 
OFERTA NR 2:
 
Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o.
ul. Derowskiego 7
81-369 Gdynia
 
CZĘŚĆ I- 24 354,00 zł
CZĘŚĆ II- 24 354,00 zł
 
 W związku z faktem ,iż cena obu ofert dla CZĘŚCI  I i CZĘŚCI II zamówienia przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla CZĘŚCI  I i CZĘŚCI II zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Katarzyna Kania
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 03.09.2019
Data udostępnienia informacji: 03.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2019 14:45 Korekta Katarzyna Kania
03.09.2019 14:40 Dodanie informacji Katarzyna Kania
02.09.2019 14:33 wersja robocza Katarzyna Kania