Samodzielny referat ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania

Osoba kierująca komórką: Małgorzata Czaja
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 105a
Nr telefonu: 58 668-21-70
E-mail: m.czaja@gdynia.pl
Samodzielny referat ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania odpowiada za realizację zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu jakości życia w Gdyni i podnoszenie go poprzez monitoring i optymalizację jakości świadczonych usług publicznych oraz dążenie do integracji systemów zarządzania.
 
W szczególności do jego zadań należy:
  • stały monitoring oraz analiza wskaźników miejskich dotyczących jakości życia mieszkańców,
  • bieżąca analiza potrzeb mieszkańców Gdyni prowadzona dla potrzeb opracowywania rozwiązań gwarantujących wysoki poziom jakości życia,
  • diagnoza potrzeb i opracowywanie rozwiązań z obszaru zarządzania miastem z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • administracja, zarządzanie, a także nadzór nad rozwojem miejskich portali otwartych danych publicznych, w tym: www.otwartedane.gdynia.pl oraz www.edukacja.gdynia.pl,
  • administracja oraz zarządzanie systemem zintegrowanych usług miejskich, a także dbałość o jego ustawiczny rozwój oraz analiza potrzeb z zakresu e-usług,
  • opracowywanie rozwiązań stosowanych w obszarach transportu, energetyki i ICT, mających wpływ na wydajność komponentów składowych infrastruktury miejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Czaja
Wprowadził informację: Małgorzata Czaja
Data wytworzenia informacji: 17.05.2018
Data udostępnienia informacji: 17.05.2018