Rok 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Przedszkole nr 23 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na żywienie. 27.06.2019 - 17.07.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.19.2019 - rozmiar: 2118kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1078kb  
metryczka
2 Szkoła Muzyczna I i II stopnia Gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 03.06.2019 - 11.06.2019 Plik pdf  Sprawozdanie nr KKF.1711.18.2019 - rozmiar: 1064kb   metryczka
3 Teatr Miejski w Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, ocena sytuacji finansowej instytucji kultury.. 31.05.2019 - 28.06.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.17.2019 - rozmiar: 3056kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1234kb  
metryczka
4 Szkoła Podstawowa nr 20 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty i inwestycje oraz gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 25.05.2019 - 27.06.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.16.2019 - rozmiar: 2364kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1113kb  
metryczka
5 Szkoła Podstawowa nr 16 Gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 24.05.2019 - 30.05.2019 Plik pdf  Sprawozdanie nr KKF.1711.15.2019 - rozmiar: 1355kb   metryczka
6 Szkoła Podstawowa Nr 8 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych oraz realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty. 16.05.2019 - 12.06.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.14.2019 - rozmiar: 3522kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1280kb  
metryczka
7 Szkoła Podstawowa Nr 13 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych, w tym z najmu lokali mieszkalnych oraz realizacja planu wydatków. 06.05.2019 - 31.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.13.2019 - rozmiar: 2945kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2731kb  
metryczka
8 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia dotacji udzielonych w 2017r. oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 18.04.2019 - 23.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.12.2019 - rozmiar: 4673kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne KKF.1711.12.2019 - rozmiar: 668kb  
metryczka
9 Szkoła Podstawowa nr 29 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych oraz gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" 10.04.2019 - 15.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.11.2019 - rozmiar: 4602kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 517kb  
metryczka
10 Szkoła Podstawowa nr 6 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" oraz gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 01.04.2019 - 06.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.10.2019 - rozmiar: 33015kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 3598kb  
metryczka
11 Szkoła Podstawowa nr 17 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych oraz realizacja planu wydatków. 02.04.2019 - 07.05.2019 Plik pdf  Protokół KKF. 1711.9.2019 - rozmiar: 1640kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 69kb  
metryczka
12 Technikum nr 4 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość oraz realizacja planu wydatków. 14.03.2019 - 03.04.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.8.2019 - rozmiar: 3136kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 258kb  
metryczka
13 Gdyńskie Centrum Kultury Kontrola problemowa za rok 2017 i 2018 w zakresie: sprawdzenia rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 12.03.2019 - 12.04.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.07.2019 - rozmiar: 22801kb  

Plik pdf  zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1421kb  
metryczka
14 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Ewidencja księgowa i sprawozdawczość oraz Realizacja planu wydatków. 01.03.2019 - 21.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.6.2019 - rozmiar: 19436kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1389kb  
metryczka
15 Szkoła Podstawowa Nr 51 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" oraz gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 25.02.2019 - 26.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.5.2019 - rozmiar: 3951kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2229kb  
metryczka
16 Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidecja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki inwestycyjne, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 25.02.2019 - 27.03.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.4.2019 - rozmiar: 12564kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1283kb  
metryczka
17 Przedszkole nr 27 "Malutkowo" Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz realizacja planu wydatków, w tym wydatki na wynagrodzenia i żywienie. 11.02.2019 - 08.03.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.3.2019 - rozmiar: 4475kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 540kb  
metryczka
18 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 04.02.2019 - 05.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.2.2019 - rozmiar: 2730kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 926kb  
metryczka
19 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Wykonania planu dochodów budżetowych, w tym z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, Realicaji planu wydatków budżetowych oraz Gospodarki finansowej w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 24.01.2019 - 22.02.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.1.2019 - rozmiar: 5074kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1830kb  
metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Borlik
Wprowadził informację: Wioletta Narloch
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Narloch
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2019 14:54 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
27.08.2019 15:11 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.08.2019 07:29 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
18.07.2019 13:22 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
03.07.2019 09:05 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
02.07.2019 07:19 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
01.07.2019 14:03 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
14.06.2019 15:42 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
14.06.2019 10:03 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
14.06.2019 10:01 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
14.06.2019 09:56 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
11.06.2019 08:26 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
03.06.2019 11:37 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
27.05.2019 12:12 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
21.05.2019 10:25 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
21.05.2019 10:05 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
13.05.2019 15:05 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
13.05.2019 15:04 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
10.05.2019 08:43 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
08.05.2019 11:49 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
08.05.2019 11:43 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
18.04.2019 12:01 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.04.2019 09:10 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.04.2019 09:09 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
15.04.2019 12:01 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.04.2019 11:06 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
09.04.2019 11:02 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
22.03.2019 10:14 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
22.03.2019 10:08 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
22.03.2019 10:08 Aktualizacja treści Wioletta Narloch