Rok 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Szkoła Podstawowa nr 29 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych oraz gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" 10.04.2019 - 15.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.11.2019 - rozmiar: 4602kb   metryczka
2 Technikum nr 4 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość oraz realizacja planu wydatków. 14.03.2019 - 03.04.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.8.2019 - rozmiar: 3136kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 258kb  
metryczka
3 Gdyńskie Centrum Kultury Kontrola problemowa za rok 2017 i 2018 w zakresie: sprawdzenia rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 12.03.2019 - 12.04.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.07.2019 - rozmiar: 22801kb  

Plik pdf  zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1421kb  
metryczka
4 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Ewidencja księgowa i sprawozdawczość oraz Realizacja planu wydatków. 01.03.2019 - 21.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.6.2019 - rozmiar: 19436kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1389kb  
metryczka
5 Szkoła Podstawowa Nr 51 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" oraz gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 25.02.2019 - 26.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.5.2019 - rozmiar: 3951kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2229kb  
metryczka
6 Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidecja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki inwestycyjne, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 25.02.2019 - 27.03.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.4.2019 - rozmiar: 12564kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1433kb  
metryczka
7 Przedszkole nr 27 "Malutkowo" Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz realizacja planu wydatków, w tym wydatki na wynagrodzenia i żywienie. 11.02.2019 - 08.03.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.3.2019 - rozmiar: 4475kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 540kb  
metryczka
8 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 08.03.2019 - 12.04.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.2.2019 - rozmiar: 2730kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 926kb  
metryczka
9 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Wykonania planu dochodów budżetowych, w tym z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, Realicaji planu wydatków budżetowych oraz Gospodarki finansowej w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 24.01.2019 - 22.02.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.1.2019 - rozmiar: 5074kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1830kb  
metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Borlik
Wprowadził informację: Wioletta Narloch
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2019 10:25 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
21.05.2019 10:05 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
13.05.2019 15:05 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
13.05.2019 15:04 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
10.05.2019 08:43 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
08.05.2019 11:49 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
08.05.2019 11:43 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
18.04.2019 12:01 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.04.2019 09:10 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.04.2019 09:09 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
15.04.2019 12:01 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.04.2019 11:06 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
09.04.2019 11:02 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
22.03.2019 10:14 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
22.03.2019 10:08 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
22.03.2019 10:08 Aktualizacja treści Wioletta Narloch