IV sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 30 września 2019 r.

Porządek obrad
IV sesji Rady Dzielnicy Babie Doły w dniu 30 września 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły (SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53):
    
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Dzielnicy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu finansowego Rady Dzielnicy Babie Doły na rok 2020.
6. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
7. Informacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.08.2019
Data udostępnienia informacji: 22.08.2019