III Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 4 czerwca 2019 r.

Porządek obrad
III Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
04 czerwiec 2019 r. godz. 17.30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, przy ul. Morskiej 186

I. Otwarcie sesji.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
III. Porządek obrad:
 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały o powołaniu komisji stałych i rozmowa na temat nazw i zakresu działania komisji.
 4. Ustalenie harmonogramu pracy rady i dyżurów radnych.
 5. Rozmowa na temat zbliżającego się głosowania w Budżecie Obywatelskim.
 6. Informację przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Ustalenie terminu następnej sesji.
 9. Zakończenie obrad.

          Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
         Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 22.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2019 10:23 Korekta Ewa Mącik
22.05.2019 10:23 Aktualizacja treści Ewa Mącik