II sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 21 maja 2019 r.

Porządek obrad II sesji Rady Dzielnicy Mały Kack
21 maja 2019 godz. 18:30
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności rady.
6. Dyskusja na temat komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Mały Kack
Marek Hermann

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.04.2019
Data udostępnienia informacji: 25.04.2019