IV sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 24 września 2019 r.

Proponowany porządek
obrad IV Sesji Rady Dzielnicy Mały Kack
24.09.2019 godzina 18.30 sala nr 7
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Projekty Uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcie Planu Finansowego Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2020.
5.2. zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2019.
6. Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.
 
Wiceprzewodniczący Zarządu
Dzielnicy Mały Kack
Sławomir Biggot

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 16.09.2019
Data udostępnienia informacji: 16.09.2019