VII Sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 14 stycznia 2020 r.

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Dzielnicy Mały Kack
14.01.2020 r, godz. 18:30 
Gdynia, ul. Halicka 8 (SP nr 13)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych w roku 2019 na rok 2020.
6. Sprawy bieżące:
- petycja mieszkanki ul. Lidzkiej,
- wymiana lamp sodowych na LED na ul. Strzelców,
- piesze zejście do ul. Łużyckiej pomijające „ślimak wejściowo/zjazdowy".
7. Wolne wnioski.
8. Dyżury radnych.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Mały Kack
Sławomir Bigott

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.01.2020
Data udostępnienia informacji: 07.01.2020