XX sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 20 czerwca 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XX SESJI RADY DZIELNICY MAŁY KACK
20 czerwca 2018 r. 

1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Mały Kack
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Dzielnicy.
4. Projekty Uchwał w sprawie:
4.1. wyrażenia opinii w następujących kwestiach:
   1. Czy Rada Dzielnicy ma sugestie co do wprowadzenia zmian w dotychczasowym
       funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie dzielnicy.
   2. Czy Rada Dzielnicy rozważa problem ograniczenia liczby zezwoleń na sprzedaż
       napojów alkoholowych na terenie dzielnicy.
   3. Czy Rada Dzielnicy ma propozycje co do ograniczenia nocnej sprzedaży napojów
       alkoholowych w placówkach handlowych.
4.2. wyrażenia opinii w sprawie spowolnienia ruchu na ul. Druskiennickiej poprzez
       montaż progu zwalniającego.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej Sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                            Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
                                                                                          Marek Hermann

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018