III sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 17 czerwca 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże zwołuję III sesję Rady Dzielnicy Obłuże
na dzień 17 czerwca 2019 r., godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Podgórska 14

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad sesji:
 
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy z dnia 27 maja  2019 r..
5. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
6. Projekty uchwał w sprawach:
6.1 zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Obłuże na rok 2019,
6.2 powołania stałej komisji Rady Dzielnicy ds. inwestycyjno-remontowych,
6.3 powołania stałej komisji Rady Dzielnicy ds. kulturalnych w dzielnicy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Obłuże
Wojciech Lipiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 11.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019