VI sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 9 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże – przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Obłuże (Dz.Urz. Woj. Pom. z 25 stycznia 2019 r. poz. 483) 

zwołuję VI sesję Rady Dzielnicy Obłuże
na dzień 9 grudnia 2019 r., o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Podgórska 14 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Dzielnicy Obłuże z dn. 30.09.2019 r.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1 powierzenia radnemu reprezentowania Rady Dzielnicy Obłuże w grupie roboczej do prac nad zmianami  do Statutów Dzielnic.
5.2 upoważnienia Zarządu Dzielnicy do działania w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady.
5.3 wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2023 przez Radę Dzielnicy Obłuże.
5.4  przystąpienia do „ Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych” w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2023.
6. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
7. Harmonogram dyżurów radnych.
8. Bieżące informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Obłuże
Wojciech Lipiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 02.12.2019
Data udostępnienia informacji: 02.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2019 08:43 Aktualizacja treści Ewa Mącik